Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій»

Комунальний заклад „Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями „Обрій” є закладом тривалого денного перебування дітей та молоді з функціональними обмеженнями віком від 7 до 35 років, метою діяльності якого є відновлення та підтримка їх фізичного та психічного стану, адаптація та інтеграція у суспільство.

Центр створений рішенням 15-ої сесії Вінницької обласної Ради 5-го скликання від 16 січня 2008 року шляхом реорганізації комунального закладу «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації молоді з функціональними обмеженнями „Обрій” та є як правонаступник реорганізованого закладу, об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює Вінницька обласна Рада.

У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, нормативними актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної Ради, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Центр є неприбутковою організацією. Утримання Центру здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету через управління у справах сім‘ї, молоді та спорту Вінницької ОДА, передбачених для виконання програм, спрямованих на вирішення проблем дітей, жінок та сімей (окремим рядком) та інших джерел, незаборонених законодавством, у тому числі спонсорських, благодійних (гуманітарних).

Координує роботу Центру, здійснює організаційно-методичне забезпечення його діяльності Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Місцезнаходження Центру: 21100 м. Вінниця, вул. Червоних партизанів, 10, телефон (0432)50-91-39, факс (0432)50-91-45.
Центр «Обрій» пройшов державну реєстрацію, як юридична особа, 26 вересня 2006 року, почав працювати 3 жовтня 2006 року.

Центр є одним із перших в Україні, який забезпечує денне перебування та зайнятість дітей та молоді з функціональними обмеженнями – найважчих форм інвалідності (дитячий церебральний параліч, розумова відсталість). Центр, на даний час, обслуговує 42 отримувача послуг (з них 5 візочників) денного перебування та 16 користувачів послуг (з них 5 візочників) амбулаторного відвідування.

Основними напрямками роботи Центру є:

 • надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг молоді з функціональними обмеженнями і членам їх сімей;
 • створення сприятливих умов для розвитку природних позитивних нахилів, творчих здібностей і самовираження дітей та молоді з функціональними обмеженнями;
 • формування готовності для самостійного життєзабезпечення та праці; входження у суспільство з власним умінням, усвідомлення власної гідності; нормування громадянської позиції і виховання морально здорового покоління.

Центр, відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує розроблення та виконання індивідуальних реабілітаційних планів супроводу;
 • залучає батьків до співпраці в процесі реабілітації, дає їм методичні поради;
 • організовує клуби за інтересами, проводить конкурси, фестивалі;
 • організовує проведення для дітей та молоді, що в ньому перебувають, заходів, спрямованих на успішну реабілітацію та інтеграцію в суспільство.
 • Здійснює лікувально-оздоровчі заходи та організовує медичне обстеження клієнтів і у разі необхідності надає невідкладну допомогу;
 • направляє, у разі необхідності, осіб, які звернулися до Центру, до інших закладів та установ, що можуть забезпечити задоволення їх потреб;
 • забезпечує 6-ти годинне перебування;
 • забезпечує одноразове харчування;
 • транспортне перевезення 25 клієнтів.

Мультидисциплінарна команда спеціалістів центру здійснює такі реабілітаційні заходи як:

 • Психолого-педагогічна діагностика;
 • Психолого-педагогічна корекція;
 • Психолого-педагогічний патронаж;
 • Навчання основним побутовим навичкам;
 • Соціальна адаптація;
 • Соціальнопобутовий патронаж;
 • Лікувальний масаж;
 • ЛФК;
 • Організація медичних обстежень та консультацій.

в слідуючих програмах:

 • Спілкування;
 • Контролювання своєї поведінки
 • Стабілізації емоційного стану;
 • Розвиваючих ігор;
 • Комп‘ютерних розвиваючих заняттях;
 • Соціально-середовищної орієнтація;
 • Майстернях зайнятості;
 • Самообслуговуванні;
 • Арт-терапії;
 • Самостійного пересування;
 • Здобуття навичок користування реабілітаційними засобами;
 • Рухової активності;
 • Початкової спортивно-технічної творчості;
 • Валеології (навчання здоровому способу життя).

Спеціалісти центру постійно займаються пошуком і впровадженням інноваційних методик та терапій реабілітації:

 • Монтесорі-терапія,
 • Снюзелен-терапія,
 • Казко-терапія,
 • Музико-терапія,
 • Піско-терапія,
 • Мандало-терапія,
 • Методика кондуктивної педагогіки,
 • Методика паперокручення,
 • Квілінг,
 • Оригамі,
 • «Мукасолька»,
 • Папьє-маше,
 • Декупаж.

Штатний розклад центру «Обрій»

Директор – Демко Світлана Василівна

 • головний бухгалтер
 • завгосп
 • діловод
 • медична сестра
 • соціальний педагог
 • практичний психолог
 • вчитель-реабілітолог
 • вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідіами
 • черговий адміністратор
 • водій
 • робітник з комплексного обслуговування
 • прибиральниця службових приміщень