1 розділ. Історія Асоціації «Відкриті серця».

Розпочала роботу 13,04 2003 року, пройшла  реєстрацію юридичної особи 21.01.  2004 року, остання перереєстрація  – 11.01. 2021 року.

Організація об`єднує батьків, які виховують дітей та молодь з інвалідністю та спеціалістів, які працюють в соціальній сфері на основі єдності інтересів для спільної реалізації та захисту прав і свобод осіб з інвалідністю.                                    

Місія –  підтримка та захист сімей, які виховують дітей  та молодь з інвалідністю, представництво їх інтересів в різних інституціях.

Діяльність організації розповсюджується на місто Вінницю та Вінницьку область. Організація нараховує 112 членів, в тому числі: 40 родин 18 фахівців, 10 волонтерів     

                                              Напрямки діяльності.

 • Створення мережі підтримки протягом всього життя особам з інвалідністю та їхнім родинам.
 • Внесення пропозицій до органів влади і управління, що стосуються дотримання прав та державних гарантій для осіб з інвалідністю внаслідок фізичних, інтелектуальних, психічних та сенсорних порушень.
 • Надання особам з інвалідністю та членам їх родин соціальних послуг, перелік яких,  відповідає Класифікатору соціальних послуг, затвердженому Наказом Мінсоцполітики  № 429 від 23.06.2020 року.
 • Сприяння проведенню соціальних, педагогічних та медичних досліджень.
 • Організація заходів з комплексної соціальної реабілітації, абілітації та адаптації.
 • Сприяти  інтеграції дітей та молоді з важкими формами інвалідності у громаду.                                                                                                       
 • Забезпечувати трудову зайнятість людей з найважчими формами інвалідності.                                                                                                        
 • Забезпечувати юридичну та інформаційну підтримку людей з інвалідністю та членів їх родин;                                                                                                                
 • Сприяти формування позитивної думки у громаді про людей з інвалідністю;                          
 •  Створення умов з організації незалежного проживання  людей з важкими формами інвалідності;                                                                                              
 • Сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів соціальної сфери; 
 • Впровадження сучасних методів реабілітації  та соціальної адаптації людей з інвалідністю;                                                                                                                    Сприяння інклюзії дітей та молоді з  інвалідністю в освітні заклади всіх рівнів;                                                                    
 • Розширення мережі соціальних послуг для людей з  інвалідністю.
 • Сприяння організації та наданню конкретних видів соціальних послуг і соціальної допомоги, відповідно до вимог законодавства.

                                                        Досвід діяльності.

Асоціація  «Відкриті серця» у соціальній сфері займається наданням послуг денного догляду, працетерапії, консультування, супроводу та медіації дітям та молоді з інвалідністю, батькам та іншим  членам їх родин. У правовій сфері –  захищає права людей з інвалідністю, представляє їх інтереси, надає свої пропозиції до законопроектів в соціальній сфері.

     В організації працюють на постійній основі такі програми:

 • Створення мережі підтримки протягом всього життя особам з інвалідністю та їхнім родинам;
 • Соціальні майстерні для людей з інвалідністю;
 • Тренінговий центр самостійного проживання осіб з інвалідністю у громаді; 
 • Інклюзивне тепличне господарство та комплексне робоче місце з супроводом;
 • Денний догляд 35 +;
 • Соціальна клініка з консультативною службою «ІКС»;
 • Спілка підтримки та взаємодопомоги «Батьки для батьків» з виїзною батьківською школою;
 • Студія дозвілля;
 • Інформування та освіта;
 • Соціальне підприємство «Віз – на возі»;
 • Інклюзивне навчання – рівні можливості;
 •    Деінстутиалізації – сприяння покращенню якості життя в інтернатних установах.
 •    Спільна з центром реабілітації «Обрій» програма  «Тимчасовий відпочинок для батьків та законних представників, що виховують дітей з інвалідністю, які потребують постійної сторонньої допомоги».

            2 розділ Діяльність Асоціації «Відкриті серця» у 2020 році

                Поточними напрямками роботи  були :

 • сприяння  інтеграції дітей та молоді з важкими формами інвалідності у громаду;                                                                                                    
 • забезпечення трудової зайнятості молодих людей з найважчими формами інвалідності;                                                                                                        
 • юридична та інформаційна  підтримка людей з інвалідністю та членів їх родин;                                                                                                                
 • формування позитивної думки у громаді про людей з інвалідністю;                           
 • створення умов з організації незалежного проживання  людей з важкими формами інвалідності;                                                                                               
 • сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів соціальної сфери; 
 • впровадження сучасних методів реабілітації  та соціальної адаптації людей з інвалідністю;                                                                                                                   
 • сприяння інклюзії дітей та молоді з  інвалідністю в освітні заклади всіх рівнів;                                                                     
 • розширення мережі соціальних послуг для людей з інвалідністю.

                  Асоціація мала діючі угоди про співпрацю з :

 • Комунальним закладом «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій»,
 • Вінницьким обласним центром соціальних служб,
 • Департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької облдержадміністрації,
 • Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністраці,
 • Вінницьким соціально-економічним інститутом вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
 • БО «Інститут раннього втручання» м. Харкова
 • Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України,
 • ВГО «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»
 • Всеукраїнським форумом «Батьки за раннє втручання в Україні»
 • Вінницькою обласною організацією Товариства Червоного Хреста України.

                                                       Проводились заходи:

 • Щорічна кампанія «Соціальні послуги – для людей з інтелектуальними порушеннями” (Сприяння органам соціального захисту у визначенні потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах).
 • Виконання соціального замовлення Департаменту соціальної та молодіжної політики  Вінницької ОДА
 • Професійна підготовка 6 спеціалістів першої в області команди раннього втручання, яка успішно надає ці послуги сім’ям вінничан.
 • Розширення програми трудової зайнятості людей з важкими формами інвалідності «Соціальні майстерні» завдяки організації тепличного господарства, деревообробної , свічкової, миловарної, гончарної  майстерень
 • Ремонтні роботи для облаштування інклюзивного простору для сенсорної інтеграції, стабілізації психо – емоційного стану, усамітнення, спілкування, активного дозвілля дітей та молоді з інвалідністю.
 • Розробка проектно-кошторисної документації

                               В звітному році діяли проекти :

 • «Інформаційно- просвітницька діяльність по попередженню дискримінації  осіб з інвалідністю в інтернатних закладах»,
 • «Заможна садиба – успішна громада»- розвиток вмінь  з ведення тепличного господарства та городництва у сімей осіб з інвалідністю,
 • «Сенсорно-інтегрований простір для дітей з інвалідністю»,
 •  «Розширення існуючої діяльності та підвищення конкурентної спроможності тепличного господарства, де працюють люди з інвалідністю, шляхом залучення їх до виготовлення гончарних виробів та покращення якості, терміну реалізації товару соціального магазину», як продовження  проекту «Втілення інклюзивної моделі зайнятості членів сімей, де живуть люди з важкими формами інвалідності на базі тепличного господарства Соціальних майстерень».

                 Фінансово підтримували проекти організації:

 • Грантова програма «Жити на рівних» БО «Фонд родини Нечитайло»,
 • Програма соціальних інвестицій «Україна – житниця майбутнього» компанії «Байєр»,
 • Фонд сприяння і розвитку МСП Проекту ПРОМІС.

                                                  Джерела фінансування:

Загальний бюджет організації за 2020 рік 1 577 097 грн.

благодійні пожертви від членів організації

благодійні пожертви від юридичних та фізичних осіб

благодійні пожертви від підприємств та установ

кошти отримані від місцевого бюджету на соціальне замовлення

проекти що фінансуються з місцевого бюджету

кошти грантових програм.

                                            Матеріально-технічна база:

 • офісне приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя ,64,
 • спеціально відремонтовані та обладнані приміщення,  в яких є кімнати для проживання, їдальня, майстерні трудової зайнятості, універсальний спортивний майданчик зі смугою орієнтації та вуличним тренажерним комплексом. приміщення, за адресою: Вінницький р-н,  с. Дорожнє, пров. Київський, 7, 
 • офісні меблі, оргтехніка, обладнання для активної реабілітації та відпочинку.

                                              Інформаційні ресурси:

       Інтернет, телефон, сайт, бібліотека, відеотека, бібліотека іграшок.

                     Кадрове забезпечення

        В Асоціації на постійній основі працю 7 працівників: 3 працівники – керівного складу, 4 соціальних працівники. Для виконання проектів у 2020 році  залучалось ще 5 працівників  на волонтерських засадах.

Інформація про діяльність інституту громадянського суспільства у 2019 році

 1. Назва

 Громадська організація «Асоціація захисту прав та допомоги людям  з інвалідністю «Відкриті серця»  

 • Розпочала роботу 13 квітня 2003 року.
 • Географічно Асоціація «Відкриті серця» зареєстрована в м. Вінниці. Має  офісне приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя ,64,  а також спеціально відремонтовані та обладнані приміщення,  в яких є кімнати для проживання, їдальня, майстерні трудової зайнятості, універсальний спортивний майданчик зі смугою орієнтації та вуличним тренажерним комплексом. приміщення, за адресою: Вінницький р-н,  с. Дорожнє, пров. Київський, 7. 
 •  Мета та основні напрямки діяльності

       Організація створена з метою об`єднання батьків, які виховують дітей та молодь з інвалідністю та спеціалістів, які працюють в соціальній сфері на основі єдності інтересів для спільної реалізації та захисту прав і свобод осіб з інвалідністю.

        Місія –  підтримка та захист сімей, які виховують дітей  та молодь з інвалідністю, представництво  їх інтересів  в різних інституціях.

Напрямки діяльності :

 • сприяння  інтеграції дітей та молоді з важкими формами інвалідності у громаду;                                                                                                      
 • забезпечення трудової зайнятості молодих людей з найважчими формами інвалідності;                                                                                                        
 • юридична та інформаційна  підтримка людей з інвалідністю та членів їх родин;                                                                                                                 
 • формування позитивної думки у громаді про людей з інвалідністю;                           
 • створення умов з організації незалежного проживання  людей з важкими формами інвалідності;                                                                                               
 • сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів соціальної сфери; 
 • впровадження сучасних методів реабілітації  та соціальної адаптації людей з інвалідністю;                                                                                                                   
 • сприяння інклюзії дітей та молоді з  інвалідністю в освітні заклади всіх рівнів;                                                                     
 • розширення мережі соціальних послуг для людей з  інвалідністю.
 • Кількість членів ГО та територіальна зона охоплення діяльністю;

Організація нараховує 315 осіб, в тому числі: 98 родин, 26 фахівців, 18 волонтерів та  8 колективних членів. Діяльність організації розповсюджується на місто Вінницю та Вінницьку область, також Асоціація проводить і всеукраїнські заходи, спільно з соціальними партнерами.

 • Основна категорія населення, на яку спрямована діяльність:
 • діти та молодь з інвалідністю,
 • батьки та опікуни чи законні представники, які виховують дітей та молодь з інвалідністю,
 • члени родин осіб з інвалідністю,
 • спеціалісти, які працюють  в соціальній сфері.

7. Основні практики діяльності ГО протягом 2019 року;

Асоціація  «Відкриті серця» у соціальній сфері займається наданням послуг денного догляду, працетерапії, консультування, супроводу та медіації дітям та молоді з інвалідністю, батькам та іншим членам їх родин. У правовій сфері –  захищає права людей з інвалідністю, представляє їх інтереси

Сьогодні  ми реалізуємо 7 проектів, а саме:

 •  «Соціальні майстерні»,
 • «Незалежне проживання з підтримкою»,
 • «Соціальна клініка»,
 • «Спілка підтримки та взаємодопомоги «Батьки для батьків», 
 • «Студія дозвілля»,
 • «Інформування та освіта»,
 • Соціальне підприємство «Віз – на возі». 

8. Які основні проекти реалізовано у 2019 році; які найбільш успішні;

Назва проекту   Джерела фінансування Період виконання Короткий опис проекту
1 Соціальне замовлення  на послугу консультування людей з інвалідністю та їх законних представників за рахунок бюджетних коштів Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА червень – грудень 2017 р   червень- грудень 2018 року     Консультування забезпечує  доступ до  своєчасних, якісних соціальних послуг, підвищує  рівень матеріально- економічного забезпечення,  поінформованості про права та можливості відповідно до законодавчої бази, надає  допомогу особам, що знаходяться в складній життєвій  ситуації, спрямовану на усунення обмежень життєдіяльності, підтримку соціальної незалежності, збереження та розширення соціальної активності.
2. Соціальне замовлення  на послугу денний догляд  особам з інвалідністю старше 35 років; за рахунок бюджетних коштів Департамент соціальної та молодіжної політики  ОДА червень –грудень 2019 р  Денний догляд забезпечує  людям з інвалідністю старше 35 років, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, психологічну підтримку, денну зайнятість, які спрямовані на усунення або зменшення  обмежень життєдіяльності, підтримку максимально можливої соціальної незалежності, збереження та розширення соціальної активності.
3. «Раннє втручання  – шлях в нове життя» Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА червень – грудень 2018 року Покращив обізнаність батьків дітей з інвалідністю, порушеннями розвитку та ризиком їх виникнення, щодо філософії та змісту послуги, посилив авторитет та вплив  батьківських НДО на впровадження системи раннього втручання в Вінницькій області, та сприяв рівноправному доступу сімей вінничан до послуги раннього втручання.
4 «Збільшення ініціатив батьків з адвокації  раннього втручання і підвищення рівня обізнаності громадськості у Вінницькій області» HealthProm, Національна Асамблея людей з інвалідністю БФ «Інститут раннього втручання» 1 березня – 1 серпня   Покращилась  обізнаність  батьків, лідерів батьківських ГО, місцевих чиновників,  щодо філософії та змісту послуги РВ.  Створились умови для налагодження діалогу батьківськими ГО з владою  та місцевими громадами, щодо необхідності впровадження послуги РВ в період децентралізації влади та створення ОТГ. Налагодилась співпраця зі ЗМІ для висвітлення  життєвих історій сімей дітей з інвалідністю за для зміни відношення до них у громаді.
5 «Втілення інклюзивної моделі зайнятості членів сімей, де живуть люди з важкими формами інвалідності на базі тепличного господарства Соціальних майстерень» Фонд  сприяння розвитку малих і середніх підприємств Проекту  ПРОМІС листопад 2018 р- червень 2019 р. Проект сприяв  економічній інтеграції сімей, де живуть люди з важкими формами  інвалідності, шляхом їх залучення до роботи в тепличному господарстві. Створено та облаштувано  тепличне  господарство   на території Соціальних майстерень та  інклюзивна модель  трудової зайнятості  молоді з важкими формами інвалідності з супроводом, в тому числі з членів їх сімей. Облаштовано  соціальний магазин «Крамниця здобутків» для просування вирощеної в теплицях продукції та вироблених в майстернях творчих виробів та  сувенірів.
6 «Розповсюдження досвіду створення інклюзивних умов  трудової зайнятості молодих людей з важкими формами інвалідності на базі тепличного господарства  Соціальних майстерень». Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА червень –грудень 2019 року Поширювався досвід створення інклюзивних умов для трудової зайнятості молодих людей з важкими формами інвалідності на базі тепличного господарства  в Соціальних майстернях. Майстер класи та навчальні семінари  сприяли  покращенню соціальної захищеності цієї категорії родин, особливо в сільській місцевості. Надавалась  підтримка в створенні  комплексних робочих місць для  молодих людей з важкими формами інвалідності, в тому числі, у власних тепличних господарствах.
7. Розбудова стратегічних  партнерств  ОТГ Вінницької та Запоріжської областей спільно з громадськими організаціями задля  впровадження послуги раннього втручання   НАІУ, HealthProm БФ «Інститут раннього втручання»  МФ «Відродження» 11 лютого -11 червня 2019 року  Діяльність проекту сприяв появі послуги РВ  в ОТГ Вінницької області  через інформування, адвокацію та стратегічні партнерства. Розповсюджено інформацію про послугу РВ в 6 громадах Вінницької області, що сприяло покращеню розуміння послуги РВ серед представників  ОТГ. Представники ОТГ та Вінницької регіональної платформи вивчили досвід  впровадження  послуги РВ в  ОТГ Преображенське, Запорізької області. Розпочалась розбудова партнерств між батьками  та представниками ОТГ по  здійсненню спільних стратегічних кроків ефективного та результативного просування РВ.

Фінансовий звіт   за 2020 рік

Громадської організації «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця»

Залишок на початок 2020 року   114323 грн.
Надходження всього:   1577097 грн.
Проект: «Сенсорно-інтеграційний простір для дітей з важкими формами інвалідності» 460000 грн.
Проект: «Заможна садиба – успішна громада» 176480 грн.
Проект «Втілення інклюзивної моделі зайнятості членів сімей, в яких живуть люди з важкими формами інвалідності» 298600 грн.
Благодійні пожертви від членів організації 87694 грн.
Благодійні пожертви від підприємств та установ 429930 грн.
Кошти отримані від місцевого бюджету на соціальне замовлення 94393 грн.
Проекти що фінансуються з місцевого бюджету 30000 грн.
Видатки всього:   1606415 грн.
Ремонтні роботи для облаштування інклюзивного простору для сенсорної інтеграції, стабілізації психо – емоційного стану, усамітнення, спілкування, активного дозвілля дітей та молоді з інвалідністю. 610217  грн.
Програмні  заходи 116215грн.
Розробка проектно-кошторисної документації 31185 грн.
Професійна підготовка спеціалістів по впровадженню програми РВ 45000 грн.
Оплата праці  працівників 77634 грн.
Оплата комунальних послуг 354265 грн.
Обладнання та його утримання   355780 грн.
Харчування отримувачів  послуги денного догляду 16119 грн.
Залишок на кінець 2020 року   85005 грн.