Які пільги мають особи з інвалідністю?

Основний Закон України, який визначає пільги та основи соціальної захищеності для людей з інвалідність  – це Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Цим Законом гарантуються усім особам з інвалідністю рівні права та можливості на рівні з іншими громадянами для участі у політичній, економічній та соціальній сферах життя суспільства.

Особа з інвалідністю (в законі – інвалід) – це людина, яка має стійкі розлади функцій свого організму, що призводить до обмежень її життєдіяльності при взаємодії з навколишнім світом. В такому випадку держава бере на себе зобов’язання створити належні умови для повноцінної реалізації своїх прав на рівні з усіма громадянами та забезпечення її соціального захисту.

В статті 4, п.3 ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» говориться про те, що соціальний захист людей з інвалідністю є складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні  пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду.

Також в статті 4, п.4 та п.5 цього Закону зазначено, що пільги людини з інвалідністюм  надаються  на  підставі  посвідчення,   яке підтверджує   відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує  призначення   соціальної допомоги відповідно до законів України “Про державну соціальну допомогу людини з інвалідністюм з  дитинства та дітям-людини з інвалідністюм”, “Про державну соціальну допомогу особам,  які не мають права на пенсію, та людини з інвалідністюм”, в яких зазначено групу та причину інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію “дитина-інвалід” (для дітей), а також у відповідних випадках вказано їх основні нозологічні форми захворювань  (по  зору,  слуху  та з ураженням опорно-рухового апарату).

Інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до законів України “Про державну соціальну допомогу людини з інвалідністюм з дитинства та дітям-людини з інвалідністюм”, “Про державну  соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та людини з інвалідністюм”, пільги надаються на підставі довідки, що  безоплатно  видається  структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних  адміністрацій, виконавчими органами міських рад за місцем проживання, в якій  зазначаються прізвище,  ім’я, по батькові,  група  та  причина  інвалідності, а також у відповідних випадках – основні нозологічні форми захворювань (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату). Порядок видачі такої довідки та її форма затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує  формування  державної політики у сфері соціального захисту населення.

В статті 5 наголошують на тому, що порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експертизи та з врахуванням здібностей до професійної і побутової діяльності людини з інвалідністю. Види і обсяги необхідного соціального захисту людини з інвалідністю надаються у вигляді індивідуальної програми медичної, соціально-трудової реабілітації і адаптації.

Фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю і дітей-осіб з інвалідністюздійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, місцевих бюджетів, а також органами місцевого самоврядування. Про це говориться в 10 статті цього закону.

В статті 21 говориться про те, що Держава гарантує людини з інвалідністюм дошкільне виховання, здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям.

В п. 5 статті 21 зазначається, що обдаровані діти-інваліди мають право на безплатне навчання музики, образотворчого, художньо-прикладного мистецтва у загальних навчальних закладах або спеціальних позашкільних навчальних закладах.

Відповідно до Статті 22: У разі складення вступних іспитів (вступних випробувань) з позитивним результатом до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та інваліди першої і другої груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, до професійно-технічних навчальних закладів – діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією.

За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких:

  • обидва батьки є людини з інвалідністюми;
  • один з батьків – інвалід, а інший помер;
  • одинока матір з числа осіб з інвалідністю;
  • батько – інвалід, який виховує дитину без матері.

Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та пенсія (державна соціальна допомога людини з інвалідністюм з дитинства і дітям-людини з інвалідністюм) виплачуються в повному розмірі.

Стаття 29. Інваліди забезпечуються житлом у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством і з урахуванням положень цього Закону.

Інваліди та сім’ї, в яких є діти-інваліди, мають переважне право на поліпшення житлових умов в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Матеріал з сайту партнерської оргіназації ВГО “Національна асамблея людей з інвалідністю”