Урядом врегульовано питання надання особам з інвалідністю послуг з комплексної реабілітації в реабілітаційних установах системи соціального захисту населення. Зокрема, внесено зміни в ряд нормативно-правових актів Кабінету Міністрів.

Рішення прийняте з метою забезпечення розвитку системи комплексної реабілітації (абілітації) осіб (дітей) з інвалідністю, реалізації заходів із попередження інвалідності (раннього втручання), вдосконалення механізму направлення та зарахування отримувачів послуг до реабілітаційних установ та врегулювання інших проблемних питань у сфері надання послуг особам зазначених категорій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2018р. №587 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. №1686 і від 31 січня 2007р. №80» внесено низку змін з метою забезпечення розвитку системи надання послуг з комплексної реабілітації (абілітації) та попередження інвалідності (раннього втручання).

Зокрема розширено вікову категорію дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності з двох до трьох років.

Замінено поняття «реабілітаційні послуги» поняттям «послуги з комплексної реабілітації (абілітації) оскільки реабілітаційні установи вже надають послуги з комплексної реабілітації (абілітації), що дає можливість, виходячи з реальних потреб кожного отримувача послуг застосовувати одночасно різні види реабілітаційних заходів.

Крім того, оптимізовано перелік документів для прийняття рішення щодо направлення та зарахування отримувачів на комплексну реабілітацію (абілітацію).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)», зокрема з метою попередження інвалідності, в реабілітаційній установі державної або комунальної форми власності (далі-установа) отримувач або його законний представник подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення наступні документи:

1) заяву про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації);

2) індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною комісією, лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю);

3) висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику, щодо отримання інвалідності) або інший документ, що посвідчує особу;

4) паспорт, свідоцтво про народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до 3-х років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) або інший документ, що посвідчує особу;

5) документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

6) документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації).

7) виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027/0)

Необхідно зауважити, що до прийняття цих змін була відсутня можливість для осіб з інвалідністю, які досягли пенсійного віку отримання послуги з професійної реабілітації.

 

Місцевий орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів інформує отримувача (його законного представника) про прийняття рішення щодо направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) та надсилає установі повідомлення про направлення отримувача на комплексну реабілітацію (абілітацію) з відміткою про внесення інформації про отримувача до централізованого банку даних з проблем інвалідності та копії вищезазначених документів.

Протягом п’яти робочих днів установа розглядає документи і надсилає органу соціального захисту населення та отримувачу (його законному представнику) рішення про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації) із зазначенням дати початку курсу реабілітації.

Після зарахування отримувача на комплексну реабілітацію (абілітацію) установою складається індивідуальний план із комплексної реабілітації (абілітації).

Після закінчення курсу із комплексної реабілітації (абілітації) установа видає отримувачу або його законному представнику довідку про надані реабілітаційні послуги та результати комплексної реабілітації (абілітації), копію якої надсилає до органу соціального захисту населення.

Реабілітаційні послуги отримувачу надаються установами безоплатно.

Інформація з сайту партнерської організації “ВГО Національна асамблея людей з інвалідністю”.